Haagse Bowls

Vereniging

Bowls is een sport die op alle leeftijden gespeeld kan worden. Dat gebeurt in Den Haag al sinds 1985 op Sportpark Klein Zwitserland. In oorsprong door oud-hockeyers, later door een ieder die in beweging wil blijven en liefst buiten.

Vereniging Haagse Bowls speelt het gehele jaar door 3x per week bowls op maandag, woensdag en vrijdagochtend. Er wordt op een waterbed/kunstgras-veld lawn bowls gespeeld. Alleen slecht weer en vrieskou (bevroren ondergrond) zijn een reden om niet te spelen. Outdoor bowls dus.

Voor deelname aan het spel is geen voor-inschrijven of afzeggen nodig: op elke speelochtend om 09:50 uur wordt er geloot onder de aanwezigen wie er samen zullen spelen, meestal 4 spelers per baan .
Gespeeld wordt van 10:00 -12:00 uur met een koffiepauze om 10:50 uur. Gemiddeld wordt er op een ochtend op 3-5 banen gespeeld.

Haagse Bowls telt ruim veertig leden, waarvan er drie niet (meer) spelend lid die bij de club betrokken willen blijven. De vereniging organiseert jaarlijks een aantal evenementen, waaronder het clubkampioenschap.

 

Sociaal

Naast het spel zijn ook de sociale contacten voor de leden van de vereniging Haagse Bowls van belang zoals de koffie tijdens de pauze op de speel ochtenden; het jaarlijks Nieuwjaarsdiner; de traditionele pannenkoeken lunch; de viering van een lustrum. Naast de evenementen zijn de onderlinge contacten -buiten het speel veld- een belangrijk element.

Titel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi quam arcu, iaculis sed urna eu, faucibus interdum nibh. Lees meer

P1040669

 

 

 

Organisatie

De Vereniging Haagse Bowls kent de volgende structuur:

ALV. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in Haagse Bowls. Er is tenminste één bijeenkomst per jaar.

Bestuur. Het bestuur bestaat uit zes leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en drie commissarissen.

Commissies. Voor de diverse werkzaamheden binnen de vereniging zijn een aantal commissies ingesteld:
REGEL en WEDSTRIJD COMMISSIE voor o.m. het verzorgen van de speelochtenden en het  organiseren en begeleiden van de toernooien.
KENNISMAKING COMMISSIE voor opvang aspirant leden voor kennismaking met de vereniging.